Učim mreže da bih muvao ribe

Možda je malo poznato da često držim predavanja na temu: „Komercijalna upotreba društvenih mreža.”, i tada uvek imam običaj da postavim sledeće pitanje:  „Zašto ste došli na ovaj kurs?“ . I najčešće dobijam sledeće odgovore: U firmi su nam rekli da moramo da imamo društvene mreže. Kako bih poboljšala svoj biznis. Jeftinije je od televizije i …